Corporate | M&A Partner

Thomas Myrdal

Kontakt

D: +46 8 505 501 80

M: +46 70 329 92 62

thomas.myrdal@hamilton.se

Thomas Myrdal Thomas Myrdal
Corporate | M&A Partner

Thomas Myrdal

Thomas Myrdal är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Corporate | M&A. Han har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att bi­trä­da kli­en­ter i svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la M&A-transaktioner, in­ne­fat­tan­de bland an­nat fö­re­tags­för­värv, om­struk­tu­re­ring­ar och jo­int ven­tu­res.

 • CV

 • 2004-

  Partner, Hamilton

 • 2000–2004

  Head of Mergers & Acquisition, KPMG Legal/KLegal

 • 2000

  Partner, Setterwalls

 • 1999

  Associate, Setterwalls

 • 1996-1998

  Associate, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (New York)

 • 1991-1996

  Associate, Setterwalls

 • 1991

  Jur kand, Uppsala universitet