Bank och finans Partner

Peter Kullgren

Kontakt

D: +46 8 505 501 35

M: +46 70 868 48 31

peter.kullgren@hamilton.se

Peter Kullgren Peter Kullgren
Bank och finans Partner

Peter Kullgren

Peter Kullgren är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Bank och fi­nans. Peter har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att bi­trä­da svens­ka och ut­länds­ka fi­nan­si­el­la fö­re­tag, ban­ker, för­säk­rings­bo­lag (bå­de di­rekt­för­säk­ring och åter­för­säk­ring), för­säk­rings­för­med­la­re, vär­de­pap­pers­bo­lag, fon­der och be­tal­tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer. Peter har om­fat­tan­de er­fa­ren­het i frå­gor av­se­en­de fi­nans­mark­na­den och dess till­syn. Peter är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om bank och fi­nans av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

 

Chambers Europe - Peter Legal 500 Recommended lawyer 2019
Impressive experience in insurance, funds and securities, acting for domestic and international insurers and reinsurers, investment firms and funds and payment services institutions
Exceptionally good lawyer, with years of experience. Very approachable and pragmatic, ensuring that his clients can easily apply his advice
Regulatory practice head Peter Kullgren is a top performer
 • CV

 • 2005–

  Partner, Hamilton

 • 2003–2005

  Associate, Hamilton

 • 1998–2003

  Associate, Vinge

 • 1994–1998

  Jurist, Finansinspektionen

 • 1990–1994

  Hovrättsassessor, Svea hovrätt

 • 1989–1990

  Biträdande jurist, Grönberg

 • 1987

  Jur kand, Stockholm universitet