Bank och finans Partner

Per Gustaf Ekbom

Kontakt

D: +46 8 505 501 78

M: +46 70 894 45 06

pg.ekbom@hamilton.se

Per Gustaf Ekbom Per Gustaf Ekbom
Bank och finans Partner

Per Gustaf Ekbom

Per Gustaf Ekbom är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Bank och fi­nans. Han har lång och ge­di­gen er­fa­ren­het av att bi­trä­da fö­re­tag, ban­ker och pri­va­te equi­ty-spon­so­rer i svens­ka och grän­sö­ver­skri­dan­de fi­nan­sie­rings­trans­ak­tio­ner. Per Gustaf är en av Sveriges le­dan­de ju­ris­ter vad gäl­ler till­gångs­fi­nan­sie­ring (as­set fi­nan­ce). Han är spe­ci­a­li­se­rad på flyg­fi­nan­sie­ring, men ar­be­tar även med fi­nan­sie­rings­lös­ning­ar för and­ra stör­re in­ve­ste­ring­ar. Per Gustaf är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om bank och fi­nans av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

Chambers Europe - PG Chambers Global - PG Legal 500 Recommended lawyer 2019
One of the best asset-backed financing lawyers in Sweden - in particular for aircraft financing
He listens, takes on board your point and always comes up with a very good solution
He is, without doubt, the leader in Sweden when it comes to asset finance
 • CV

 • 2015–

  Partner, Hamilton

 • 2013–2015

  Partner, Ashurst

 • 2012

  Egen advokatverksamhet

 • 1998–2012

  Partner, Hammarskiöld & Co

 • 1991–1998

  Advokat, Lagerlöf och Leman

 • 1988–1991

  Advokat, Ekholm & Hesselman

 • 1985–1988

  Notarietjänstgöring

 • 1985

  Jur kand, Stockholms universitet

 • 1984

  Juridikstudier, University of London