Fastighet Partner

Nicklas Hansen

Kontakt

D: +46 8 505 501 19

M: +46 76 868 62 31

nicklas.hansen@hamilton.se

Nicklas Hansen Nicklas Hansen
Fastighet Partner

Nicklas Hansen

Nicklas Hansen är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Fastighet. Nicklas har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att bi­trä­da kli­en­ter i fas­tig­hets­trans­ak­tio­ner, ut­veck­lings­pro­jekt och hy­res­rätts­li­ga ären­den. Han fö­re­trä­der re­gel­bun­det fas­tig­hets­ä­ga­re och sto­ra kom­mer­si­el­la hy­res­gäs­ter vid för­hand­ling och upp­rät­tan­de av hy­res­av­tal och i hy­res­tvis­ter in­för hy­res­nämnd. Han har sär­skild er­fa­ren­het av trans­ak­tio­ner och hy­ra av re­tail­fas­tig­he­ter. Nicklas har även stor er­fa­ren­het av att bi­trä­da kli­en­ter vid köp och för­sälj­ning av bo­lag och verk­sam­he­ter. Nicklas hål­ler re­gel­bun­det se­mi­na­ri­er i fas­tig­hets­rätts­li­ga ären­den och ge­nom­för ut­bild­ning­ar i hy­res­rätt.

 

 

Legal 500 Recommended lawyer 2019
 • CV

 • 2016–

  Partner, Hamilton

 • 2013–2016

  Partner, G Grönberg

 • 2012–2013

  Associate, G Grönberg

 • 2009–2012

  Bolagsjurist, Kooperativa Förbundet

 • 2000–2009

  Associate, G Grönberg

 • 1998–2000

  Notarietjänstgöring

 • 1999–2000

  Juridikstudier, Edinburgh University

 • 1997

  Jur kand, Lunds universitet