Konkurrens och upphandling Partner

Mats Johnsson

Kontakt

D: +46 8 407 24 68

M: +46 73 070 30 68

mats.johnsson@hamilton.se

Mats Johnsson Mats Johnsson
Konkurrens och upphandling Partner

Mats Johnsson

Mats Johnsson är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Konkurrens och upp­hand­ling. Mats har över tju­go års er­fa­ren­het av råd­giv­ning in­om EU- och kon­kur­rens­rätt, först vid ad­vo­kat­fir­ma i Bryssel och se­dan 2013 i Stockholm. Mats bi­trä­der kli­en­ter med råd­giv­ning in­om al­la de­lar av kon­kur­rens­rät­ten, såsom kar­tell- och miss­bruks­ä­ren­den, kon­cent­ra­ti­ons­kon­troll och stats­stöd. Han fö­re­trä­der kli­en­ter in­för EU-kommissionen, na­tio­nel­la kon­kur­rensmyn­dig­he­ter och dom­stol/skil­je­nämnd. Mats är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om EU- och kon­kur­rens­rätt av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

 

Chambers Europe - Mats Legal 500 Recommended lawyer 2019
 • CV

 • 2016–

  Partner, Hamilton

 • 2004–2016

  Partner, Ashurst

 • 2002–2004

  Associate, Ashurst

 • 1999–2002

  Associate, Liedekerke Siméon Wessing Houthoff

 • 1996–1999

  Associate, Mannheimer Swartling

 • 1994–1996

  Associate, Van Bael & Bellis

 • 1994

  Juridikstudier, Collège d'Europe

 • 1993

  Jur kand, Lunds universitet