Tvistlösning Partner

Magnus Rydberg

Kontakt

D: +46 8 505 501 61

M: +46 76 645 13 13

magnus.rydberg@hamilton.se

Magnus Rydberg Magnus Rydberg
Tvistlösning Partner

Magnus Rydberg

Magnus Rydberg är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Tvistlösning. Han har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att bi­trä­da kli­en­ter i svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la tvis­ter in­om många oli­ka rätts­om­rå­den, ex­em­pel­vis ent­re­pre­nad, pro­duk­t­an­svar samt re­vi­sors-, kon­sult-, VD- och sty­rel­se­an­svar. Vidare är Magnus fre­kvent an­li­tad av svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la för­säk­rings­gi­va­re i för­säk­rings­ä­ren­den och regress­tvis­ter. Magnus är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om tvist­lös­ning av Chambers and Partners.

 

 

Chambers Europe - Magnus Chambers Global - Magnus Legal 500 Recommended lawyer 2019
Excellent quality of his work
Result-oriented and very strategic litigator
 • CV

 • 2015–

  Partner, Hamilton

 • 2010–2015

  Associate, Hamilton

 • 2009–2010

  Associate, Nilsson & Co

 • 2008–2009

  Associate, Linklaters

 • 2008

  Jur kand, Stockholms universitet