Tvistlösning Partner

Johannes Ericson

Kontakt

D: +46 8 505 501 55

M: +46 76 645 13 07

johannes.ericson@hamilton.se

Johannes Ericson Johannes Ericson
Tvistlösning Partner

Johannes Ericson

Johannes Ericson är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Tvistlösning. Han till­hör de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om tvist­lös­ning i Sverige. Han är spe­ci­a­li­se­rad på dom­stols­pro­ces­ser och på svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la skil­je­för­fa­ran­den. Johannes har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av tvist­lös­ning och fö­re­trä­der svens­ka och ut­länds­ka bo­lag i tvis­ter in­om en rad om­rå­den, ex­em­pel­vis M&A, pro­fes­si­ons­an­svar, le­ve­rans­av­tal och pro­duk­t­an­svar. Han har ar­be­tat med kli­entupp­drag in­om en mängd oli­ka bran­scher, såsom för­säk­ring, re­vi­si­on, till­verk­ning, ent­re­pre­nad samt bank och fi­nans. Johannes är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om tvist­lös­ning av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

 

Chambers Europe - Johannes Chambers Global - Johannes Legal 500 Recommended lawyer 2019
Responsive, smart and results-oriented
Brilliant lawyer
Excellent expertise
 • CV

 • 2010–

  Partner, Hamilton

 • 2008–2010

  Partner, Nilsson & Co

 • 2001–2008

  Associate, Linklaters

 • 2000–2001

  Notarietjänstgöring

 • 1999

  Jur kand, Uppsala universitet