Corporate | M&A Partner

Erica Hegerin

Kontakt

D: +46 8 407 24 09

M: +46 73 070 30 09

erica.hegerin@hamilton.se

Erica Hegerin Erica Hegerin
Corporate | M&A Partner

Erica Hegerin

Erica Hegerin är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Corporate | M&A. Hon har bred er­fa­ren­het av pri­va­ta fö­re­tags­för­värv, risk­ka­pi­tal och bo­lags­rätts­li­ga frå­gor och fö­re­trä­der re­gel­bun­det så­väl svens­ka som ut­länds­ka kli­en­ter. Hon har även en om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att le­da stör­re grän­sö­ver­skri­dan­de trans­ak­tio­ner. Erica är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

Legal 500 Recommended lawyer 2019
 • CV

 • 2018–

  Partner, Hamilton

 • 2016–2018

  Associate, Hamilton

 • 2011–2016

  Associate, Ashurst

 • 2007–2011

  Associate, Linklaters

 • 2010–2011

  Secondment, Linklaters, London

 • 2006–2007

  Associate, Bird & Bird

 • 2006

  Jur kand, Stockholm universitet