Bank och finans Partner

Eric Halvarsson

Kontakt

D: +46 8 407 24 36

M: +46 73 070 30 36

eric.halvarsson@hamilton.se

Eric Halvarsson Eric Halvarsson
Bank och finans Partner

Eric Halvarsson

Eric Halvarsson är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Bank och fi­nans. Han är spe­ci­a­li­se­rad in­om för­värvs­fi­nan­sie­ring, fas­tig­hets­fi­nan­sie­ring, ob­li­ga­tions­lån och and­ra for­mer av struk­tu­re­ra­de fi­nan­sie­rings­trans­ak­tio­ner. Eric har om­fat­tan­de er­fa­ren­het från svens­ka och ut­länds­ka ad­vo­kat­fir­mor i in­ter­na­tio­nel­la trans­ak­tio­ner och fö­re­trä­der så­väl ban­ker, kre­dit­fon­der och and­ra fi­nan­si­el­la in­sti­tut som risk­ka­pi­tal­bo­lag och svens­ka no­te­ra­de och ono­te­ra­de bo­lag. Eric är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om bank och fi­nans av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500. Förutom svensk ad­vo­kat är Eric även Solicitor i England och Wales.

Chambers Europe Eric Halvarsson Chambers Global 2019 Eric Halvarsson Legal 500 Recommended lawyer 2019
Very strong and technical, especially for mezzanine structure and subordination aspects
Pragmatic and solution-oriented
 • CV

 • 2016–

  Partner, Hamilton

 • 2011–2016

  Partner, Ashurst

 • 2006–2011

  Associate, Hogan Lovells, London

 • 2008–2009

  Legal counsel (secondment), Terra Firma Capital Partners, London

 • 2005–2006

  Attorney (secondment), Millbank, Tweed, Hadley & McCloy, New York

 • 2001–2006

  Associate, Hammarskiöld & Co

 • 2000

  Jur kand, Stockholms universitet

 • 2000

  Juridikstudier, Queen Mary and Westfield College, University of London