Bank och finans Partner

Eric Halvarsson

Kontakt

D: +46 8 407 24 36

M: +46 73 070 30 36

eric.halvarsson@hamilton.se

Eric Halvarsson Eric Halvarsson
Bank och finans Partner

Eric Halvarsson

Eric Halvarsson är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Bank och fi­nans. Han är spe­ci­a­li­se­rad in­om för­värvs­fi­nan­sie­ring, fas­tig­hets­fi­nan­sie­ring, ob­li­ga­tions­lån och and­ra for­mer av struk­tu­re­ra­de fi­nan­sie­rings­trans­ak­tio­ner. Eric har om­fat­tan­de er­fa­ren­het från svens­ka och ut­länds­ka ad­vo­kat­fir­mor i in­ter­na­tio­nel­la trans­ak­tio­ner och fö­re­trä­der så­väl ban­ker, kre­dit­fon­der och and­ra fi­nan­si­el­la in­sti­tut som risk­ka­pi­tal­bo­lag och svens­ka no­te­ra­de och ono­te­ra­de bo­lag. Eric är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om bank och fi­nans av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500. Förutom svensk ad­vo­kat är Eric även Solicitor i England och Wales.

Chambers Europe Leading Individual 2018 Chambers global leadind individuel 2018
Very strong and technical, especially for mezzanine structure and subordination aspects
Pragmatic and solution-oriented
 • CV

 • 2016–

  Partner, Hamilton

 • 2011–2016

  Partner, Ashurst

 • 2006–2011

  Associate, Hogan Lovells, London

 • 2008–2009

  Legal counsel (secondment), Terra Firma Capital Partners, London

 • 2005–2006

  Attorney (secondment), Millbank, Tweed, Hadley & McCloy, New York

 • 2001–2006

  Associate, Hammarskiöld & Co

 • 2000

  Jur kand, Stockholms universitet

 • 2000

  Juridikstudier, Queen Mary and Westfield College, University of London