Insolvens och rekonstruktion Managing Partner

Emma Berglund Uväng

Kontakt

D: +46 8 505 501 22

M: +46 70 797 09 33

emma.berglund@hamilton.se

Emma Berglund Uväng Emma Berglund Uväng
Insolvens och rekonstruktion Managing Partner

Emma Berglund Uväng

Emma Berglund är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Insolvens och re­kon­struk­ti­on. Emma har om­fat­tan­de er­fa­ren­het som råd­gi­va­re i obe­stånds­si­tu­a­tio­ner. Hon ut­ses lö­pan­de till kon­kurs­för­val­ta­re, re­kon­struk­tör och lik­vi­da­tor i bo­lag in­om fle­ra oli­ka bran­scher. Emma an­li­tas re­gel­bun­det som fö­re­drags­hål­la­re gäl­lan­de obe­stånds­rätts­li­ga frå­gor. Emma är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

 

 

Legal 500 Recommended lawyer 2019
She is an up and coming insolvency lawyer. She is very knowledgeable, pragmatic and easy going
Professional, knowledgeable, available
 • CV

 • 2014–

  Partner, Hamilton

 • 2006–

  Associate, Hamilton

 • 2004–2006

  Notarietjänstgöring

 • 2004

  Jur kand, Uppsala universitet