Fastighet Partner

Charles Andersson

Kontakt

D: +46 8 407 24 54

M: +46 73 070 30 54

charles.andersson@hamilton.se

Charles Andersson Charles Andersson
Fastighet Partner

Charles Andersson

Charles Andersson är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Fastighet. Han har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att bi­trä­da kli­en­ter i svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la M&A- och ka­pi­tal­mark­nads­trans­ak­tio­ner. Dessa in­ne­fat­tar bland an­nat fö­re­tags­för­värv och fö­re­tags­för­sälj­ning­ar, ka­pi­ta­lan­skaff­ning­ar, jo­int ven­tu­res och om­struk­tu­re­ring­ar. Charles fö­re­trä­der pri­va­ta, no­te­ra­de bo­lag och pri­va­te equi­ty-spon­so­rer som ver­kar bå­de in­om och ut­an­för Sverige. Vidare har han om­fat­tan­de er­fa­ren­het av fas­tig­hets­trans­ak­tio­ner. Charles är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

 

 

Legal 500 Recommended lawyer 2019
Knowledgeable and responsive
 • CV

 • 2016–

  Partner, Hamilton

 • 2010–2016

  Counsel, Ashurst

 • 2009–2010

  Chefsjurist, Boultbee

 • 2004–2009

  Associate, White & Case

 • 2005–2006

  Notarietjänstgöring

 • 2005

  Jur kand, Uppsala universitet