Hamilton Nyhet

Hamilton värd för årets GC Powerlist

I för­ra vec­kan stod Hamilton till­sam­mans med Legal 500 värd för Sveriges förs­ta GC Powerlist Teams, den in­ter­na­tio­nellt er­kän­da sam­man­ställ­ning­en över de 50 bäs­ta in-house­tea­men i re­spek­ti­ve land. Listan pre­sen­te­ra­des un­der ett lan­se­rings­e­vent på Hamiltons kon­tor, där de drygt 100 gäs­ter­na för­u­tom att ming­la fick till­fäl­le att lyss­na på Alectas VD Magnus Billing som bl.a. be­rät­ta­de om si­na ti­di­ga­re er­fa­ren­he­ter som bo­lagsju­rist.

-Hamilton ser GC Powerlist som en fan­tas­tisk möj­lig­het att upp­märk­sam­ma de bo­lagsju­rist­team som är med och dri­ver ut­veck­ling­en i bran­schen fram­åt på oli­ka sätt. Vi vär­de­sät­ter sam­ar­be­tet med bo­lagsju­ris­ter­na och ser even­tet som en möj­lig­het att kny­ta när­ma­re kon­tak­ter med tea­men och få in­put om hur vi kan un­der­lät­ta för dem yt­ter­li­ga­re i oli­ka sam­ar­be­ten, sä­ger Emma Berglund Uväng, Managing Partner på Hamilton.

På lis­tan finns det spän­nan­de bo­lag in­om bland an­nat Financials, Consumer Products, IT and Healthcare, och även teams från någ­ra av Sveriges störs­ta ener­gi­bo­lag.

-Efter för­ra årets suc­cé var det en själv­klar­het för Hamilton att va­ra med och lan­se­ra årets GC Powerlist. De no­mi­ne­ra­de tea­men im­po­ne­rar och är vär­de­ful­la för si­na bo­lag då de in­te ba­ra mi­ni­me­rar risk ut­an ock­så ska­par ett mer­vär­de för af­fä­ren, sä­ger Emma Berglund Uväng.

Dessa 50 bo­lag finns med på GC Powerlist Sweden Teams 2019:

Electrolux

Essity

Hennes & Mauritz (H&M)

IKEA

Unilever Nordics

Fortum

Vattenfall

Arvato Financial Solutions

EQT

Deutsche Pfandbriefbank

If P&C Insurance

Danske Bank

Klarna Bank

Nasdaq

Nordax Bank

Nordic Capital

Nordea

Söderberg & Partners

Svenska Handelsbanken

Telia Finance

Axfood

The Absolut Company

AtraZeneca

Swedish Orphan Biovitrum

Atlas Copco

Sweco

ASSA ABLOY

Vasakronan

Siemens

Skanska

Volvo Group

Dustin Group

Ericsson

Hexagon

iZettle

Microsoft

Spotify

BillerudKorsnäs

Boliden

Stora Enso

Tetra Pak

Välinge Innovation

Bonnier Broadcasting

Modern Times Group (MTG)

Tele2

Telenor Sweden

Telia Sweden

Three

SAS

Nobina