Bank och finans Uppdrag

Hamilton har företrätt NRC Group ASA

Hamilton har fö­re­trätt NRC Group ASA, norsk järn­vägs- och mar­kent­re­pre­nör med verk­sam­het i Norge och Sverige, vid dess för­värv av samt­li­ga ak­ti­er i fins­ka VR Track Oy, en finsk ba­nent­re­pre­nör och ak­tör in­om järn­vägs­un­der­håll i Finland och Sverige, från VR Group Oy (re­gi­stre­rat namn VR-Yhtymä Oy).