Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt Baring Vostok, Gornergrat Capital AB, Lhotse Capital AB och Vostok New Ventures

Hamilton har age­rat le­gal råd­gi­va­re till Baring Vostok, Vostok New Ventures och Avitos grun­da­re i sam­band med över­lå­tel­sen av ak­ti­er i Avito till Naspers, med en kö­peskil­ling om ca 1,16 mil­jar­der USD.