Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt ägarna av United Spaces Network Offices AB

Hamilton har fö­re­trätt ägar­na av United Spaces Network Offices AB i sam­band med för­sälj­ning­en till Castellum AB (publ). United Spaces er­bju­der at­trak­ti­va lo­ka­ler i cen­tra­la lä­gen med flex­ib­la ut­hyr­nings­for­mer. Coworking, de­la­de kon­tor, har re­dan gjort in­tåg i stor­stä­der­na och spås en stark till­växt kom­man­de år.