Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt Dewire AB

Hamilton har fö­re­trätt Dewire AB i sam­band med för­sälj­ning­en av Dewire Consultants till Knightec. Genom sam­gå­en­det bil­das en stark ak­tör för in­du­strins och of­fent­li­ga sek­torns di­gi­ta­li­se­ring samt för den nya ge­ne­ra­tio­nens ICT-lösningar. Dewire är spe­ci­a­li­se­ra­de på ut­veck­ling och livscy­kel­han­te­ring av di­gi­ta­la lös­ning­ar in­om om­rå­den som AWS cloud, mo­bi­li­ty, om­ni­chan­nel, IoT, me­dia och bi­o­metrics.