Fastighet Uppdrag

Hamilton legal rådgivare till SPG

Hamilton har age­rat le­gal råd­gi­va­re till SPG av­se­en­de en bygg­rätt om ca. 12 900 kvm i Strömstad. Projektet be­står av to­talt cir­ka 200 bo­stä­der som av­ses upp­lå­tas med bo­stads­rätt och hy­res­rätt.