Hamilton Nyhet

Hamilton värd för Sveriges första GC Powerlist

Igår stod Hamilton till­sam­mans med Legal 500 värd för Sveriges förs­ta GC Powerlist, den in­ter­na­tio­nellt er­kän­da sam­man­ställ­ning­en över de 80 bäs­ta bo­lagsju­ris­ter­na i re­spek­ti­ve land. Listan pre­sen­te­ra­des un­der ett lan­se­rings­e­vent på Hamiltons kon­tor i Stockholm, där gäs­ter­na fick till­fäl­le att pra­ta om fram­ti­dens möj­lig­he­ter och ut­ma­ning­ar för bo­lagsju­ri­di­ken.

”Bolagsjuristers roll har fått en stör­re tyngd på se­na­re år. Vi spår att fram­ti­dens ta­lang­er kom­mer att be­hö­va va­ra bå­de in­no­va­ti­va och prag­ma­tis­ka när de mö­ter mor­gon­da­gens ut­ma­ning­ar. Komplexa re­gle­ring­ar och ny tek­nik stäl­ler hög­re krav på le­ve­rans­för­må­ga, någon­ting som des­sa ju­ris­ter har vi­sat att de kan be­mäst­ra”, sa Emma Berglund, Managing Partner, Hamilton un­der går­da­gen.

Listan spän­ner över en rad bran­scher, såsom fi­nans, in­du­stri, me­dia och häl­so­vård, och in­ne­hål­ler även bo­lagsju­ris­ter från någ­ra av Sveriges snab­bast väx­an­de te­ch­bo­lag.

”Det är fan­tas­tiskt att se en lis­ta med så­dan bredd ”, kon­sta­te­ra­de Emma Berglund, Managing Partner, Hamilton.

Hamilton är stol­ta över att ha fått in­tro­du­ce­ra GC Powerlist i Sverige, och tack­sam­ma att ha valts ut som sam­ar­bets­part­ner till Legal 500.

AB Traction – Carl Östring
ABB Sweden – Stefan Bäckström
Alfa Laval – Emma Adlerton
Apoteket – Anna Rogmark
Arvato Financial Solutions – Julia Lannerheim
Assa Abloy – Johan Ahlgren
AstraZeneca – Jesper Bergkvist
Atlas Copco – Håkan Osvald
Autoliv – Lars Sjöbring
Axfood – Sandra Brånstad
Bankgirot – Henrik Fromme
Boliden – Eva Rydén
Bonnier Broadcasting – Ulrika Jensen
Com Hem Holding – Christina Källenfors
Danske Bank – Magnus Sjöcrona
Electrolux – Mikael Östman
Epiroc – Jörgen Ekelöw
EQT – Lena Almefelt
Ericsson – Xavier Dedullen
Folksam – Stina Åkerlind
Göteborgs Energi – Susanne Berens Olsson
Hennes & Mauritz – Fredrik Björkstedt
Hexagon – Johnny Andersson
Husqvarna – Brian Belanger
ICA Gruppen – Per Behm
IF P&C Insurance Company – Dag Rehme
IF P&C Insurance Company – William McKechnie
IKEA – Kurt-Jörgen Olsson
Industrivärden – Jennie Knutsson
Infranord – Miriam Lewinschal
iZettle – Oskar Arndt
Kinnevik – Mattias Andersson
Klarna – Henrik Dahlgren
Klarna Bank- Morgan Lundberg
Mangold Fondkommission – David Holmström
Mekonomen Group – Robert Hård
Mölnlycke Health Care – Jakob Hedén
NCC Group – Håkan Broman
Nobina – Martin Pagrotsky
Nordea – Lena Eriksson
Nordea – Mikael Green
Nordic Entertainment Group – Susan Gustafson
Novamedia Sverige – Anna Bülow Zetterberg
Postnord – Kristina Lilja
Preem – Anders Eriksson
Saab – Annika Bäremo
Sandvik – Åsa Thunman
SAS – Anna Almén
SAS – Marie Wohlfahrt
SCA – Mikael Schmidt
Scania – Mikael Sundström
Schenker North – Kristin Hedlund
Securitas – Frida Rosenholm
Siemens – Andreas Lüning
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) – Christina Johard
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) – Hans Ragnhäll
Skanska – Caroline Fellenius-Omnell
SKF – Carina Bergfelt
Solör Bioenergi Group – Daniel Jilkén
Sony Mobile Communications – Åsa Ericson Hedström
Spotify – Peter Grandelius
Stora Enso – Christian Swartling
Stora Enso – Per Lyrvall
Svenska Handelsbanken – Martin Wasteson
Sweco – Lisa Lagerwall
Swedbank – Cecilia Hernqvist
Swedish Match – Marie-Louise Heiman
Tele 2 – Stefan Backman
Tele 2 Sverige – Victoria Swedjemark
Telenor Sweden – Anna Byström
Telia Company – Carl Knudsen
Telia Company – Jonas Bengtsson
Telia Company – Jonas Olsson
The Absolut Company – Gabriella Waldhauser
Unilever – Johanna Vennström
Välinge – Marcus Palm
Vattenfall – Anne Gynnerstedt
Volvo Car Group – Marie Hemberg
Volvo Group – Sofia Frändberg
Volvo Group Truck Operations – Martina Klaus