Kapitalmarknad Uppdrag

Hamilton har företrätt Karo Pharma

Hamilton har fö­re­trätt Karo Pharma i sam­band med dess fö­re­trä­dese­mis­sion om 1,3 mil­jar­der kro­nor. Karo Pharma är ett Specialty Pharmaföretag som ut­veck­lar och mark­nads­för pro­duk­ter till apo­tek och di­rekt till sjuk­vår­den. Karo Pharma är no­te­ra­de på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.