Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har fö­re­trätt Ramböll Sverige AB

Hamilton har fö­re­trätt Ramböll Sverige AB, en le­dan­de sam­hälls­råd­gi­va­re, vid för­vär­vet av kon­sult- och ut­bild­nings­fö­re­ta­get RSM&CO AB med fo­kus på mil­jö och håll­bar­hets­råd­giv­ning från Ragn-Sellsföretagen AB.