Fastighet Uppdrag

Hamilton har företrätt BEWi Group

Hamilton har fö­re­trätt BEWi Group i sam­band med en sa­le and le­a­se­back-af­fär av­se­en­de sex in­du­stri­fas­tig­he­ter i Sverige och Danmark. BEWi Group är en nor­disk in­du­stri­kon­cern, som bland an­nat spe­ci­a­li­se­rar sig på för­pack­nings­lös­ning­ar, iso­le­rings­pro­duk­ter och in­no­va­ti­va lös­ning­ar för bygg­bran­schen.