Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt Spiltan

Hamilton har fö­re­trätt Spiltan i sam­band med in­ve­ste­ring­en i Football Addicts, som står bakom fot­bollsap­pen Forza Football, med tre mil­jo­ner an­vän­da­re i må­na­den. Spiltan är ett in­vest­ment­bo­lag med ett to­talt ka­pi­tal på ca 3,5 mil­jar­der kro­nor som in­ve­ste­ras i lön­sam­ma no­te­ra­de och ono­te­ra­de bo­lag som drivs av duk­ti­ga ent­re­pre­nö­rer.