Insolvens och rekonstruktion Nyhet

Bokrelease hos Hamilton

Norstedts Juridik/Karnov Group ger ut boken Ackord av ad­vo­ka­ter­na Lars Eric Gustafsson och Hans Renman.

Hamilton har där­för nö­jet att bju­da in till bokre­le­a­se, som in­leds med att för­fat­tar­na ger en kort pre­sen­ta­tion av boken, var­ef­ter föl­jer ming­el med mat och dryck
till­sam­mans med bransch­kol­le­gor un­der trev­li­ga for­mer.

Författarna Lars Eric Gustafsson och Hans Renman är part­ners i Hamilton och till­hör verk­sam­hets­grup­pen Insolvens och re­kon­struk­tion.

När: 22 mars 2018
Var: Hamilton, Hamngatan 27, Stockholm
Tid: Kl. 16.30

Anmäl dig till event@ha­mil­ton.se se­nast den 19 mars

 

Aktuellt

Se fler Nyheter