Anbudsunderlag Uppdrag

HeyOuts Sweden AB försattes i konkurs – Anbudsunderlag

HeyOuts Sweden AB för­sat­tes den 12 de­cem­ber 2017 i kon­kurs vid Stockholms tings­rätt. Till kon­kurs­för­val­ta­re för­ord­na­des ad­vo­kat Emma Berglund, Hamilton.

Läs an­buds­un­der­la­get här.