Anbudsunderlag Uppdrag

Foodtruster AB försattes i konkurs – Anbudsunderlag

Foodtruster AB för­sat­tes den 9 ja­nu­a­ri 2018 i kon­kurs vid Stockholms tings­rätt. Till kon­kurs­för­val­ta­re för­ord­na­des ad­vo­kat Emma Berglund, Hamilton.

Läs an­buds­un­der­la­get här.