Hamilton Nyhet

Club Hamilton - Uppskattad föreläsning om framtid och digitalisering

Club Hamilton är Hamiltons åter­kom­man­de event för Young pro­fes­sio­nals dit vi bju­der in in­spi­re­ran­de fö­reslä­sa­re. Under vårt se­nas­te event fick vi be­sök av Ashkan Fardost, ex­pert på dis­rup­tiv tek­nik, fö­re­läs­te om tek­ni­kens och di­gi­ta­li­se­ring­ens på­ver­kan på mänsk­ligt be­te­en­de och var­för vi mås­te lå­ta män­ni­skan kom­ma fö­re tek­ni­ken. Föreläsningen var myc­ket upp­skat­tad och vi ser fram emot kom­man­de till­fäl­le av Club Hamilton.