Karriär Publikationer

Så kommer AI påverka advokatbranschen

I Realtids ar­ti­kel­se­rie sva­rar ett an­tal ad­vo­kat­fir­mor på vik­ti­ga och in­tres­san­ta frå­gor på om­rå­det. Idag står Hamilton på tur. Läs in­ter­vjun med Johannes Ericson, Managing Partner, här.

Aktuellt

Se fler Publikationer