Hamilton Publikationer

”De som arbetar hos oss är personer som drivs av att bli bäst inom sitt område”

”De som ar­be­tar hos oss är per­so­ner som drivs av att bli bäst in­om sitt om­rå­de”.

Johannes Ericson, Managing Partner, Hamilton

Läs Advokatbladets se­nas­te ut­gå­va där Johannes Ericson, Managing Partner, Hamilton, bland an­nat be­rät­tar om vik­ten av en vär­de­grunds­dri­ven verk­sam­het och för­de­lar­na med att ar­be­ta i spe­ci­a­list­team.

Artikeln hit­tar du här!