Anbudsunderlag Uppdrag

Västerås Renovering AB i konkurs

Västerås Renovering AB för­sat­tes i kon­kurs vid Solna tings­rätt den 8 sep­tem­ber 2017. Tingsrätten har ut­sett ad­vo­kat Emma Berglund, Hamilton, till kon­kurs­för­val­ta­re.

Konkursbolaget har dri­vit en asi­a­tiskt mat­mark­nad och thai ta­ke away i Åkersberga Centrum un­der nam­net ”Chang Thai Take Away”.

Anbudsunderlag av­se­en­de rö­rel­sen åter­finns här.