Arbetsrätt Nyhet

Barnmorskemålet

En barn­mors­ka, som ne­ka­des an­ställ­ning då hon in­te kun­de ar­be­ta med ab­or­ter på grund av sin krist­na tro och över­ty­gel­se, blev in­te dis­kri­mi­ne­rad. Barnmorskan be­gär­de er­sätt­ning av Region Jönköpings län för att hon ne­kats fle­ra an­ställ­ning­ar som barn­mors­ka, för att hon in­te fått be­talt för att fär­dig­ut­bil­da sig till barn­mors­ka och för att hon skul­le ha ut­satts för krän­kan­de ut­ta­lan­den. Tingsrätten ha­de av­sla­git hen­nes krav och nu gör Arbetsdomstolen det­sam­ma ge­nom att fast­stäl­la tings­rät­tens dom. Regionen har fö­re­trätts av Erik Danhard, Hamilton Advokatbyrå.

Läs mer om Barnmorskemålet

Barnmorskan som väg­rat ab­or­ter för­lo­ra­de i AD (Aftonbladet)
Barnmorskan som väg­ra­de ab­ort dis­kri­mi­ne­ra­des in­te (DN)
Arbetsdomstolens hem­si­da