Hamilton Nyhet

Rapport offentlig upphandling i Sverige 2016

Hamilton har för tolf­te året i rad skri­vit en rap­port om of­fent­lig upp­hand­ling i Sverige i pub­li­ka­tio­nen ”Public Procurement 2016 – an over­vi­ew of re­gu­la­tion in 33 ju­ris­dic­tions world­wi­de”, ut­gi­ven av Law Business Research Ltd.

Rapport of­fent­lig upp­hand­ling i Sverige 2016

Författare till rap­por­ten är Fredrik Linder, Emma Berglund och Mikael Dubois