Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton biträdde Felleskjøpet i förvärvet av Granngården

Hamilton bi­träd­de Felleskjøpet, en le­dan­de norsk le­ve­ran­tör till lant­bruks­ek­torn och bu­tiksked­ja med fo­kus på träd­gård, hus, små­djur, fri­lufts­liv och lant­bruk, i för­vär­vet av Granngården, en av de störs­ta de­talj­han­dels­ked­jor­na i Sverige, från EQT Opportunity.

Hamiltons team har be­stått av bl. a.

Jon Ericson, Fredrik Hag, Carl Rother-Schirren, Joachim Funariu, Gustav Thorslund och Sofi Lissman.