Corporate | M&A Nyhet

Hamilton har företrätt säljarna vid försäljningen av UltraGyn-koncernen

Hamilton har fö­re­trätt säl­jar­na vid för­sälj­ning­en av UltraGyn-koncernen till Praktikertjänst AB. UltraGyn be­dri­ver Sveriges störs­ta pri­vat­driv­na verk­sam­het in­om ob­s­tetrik och gy­ne­ko­lo­gi med lan­dets störs­ta en­het för ult­raljuds­di­a­gnostik un­der gra­vi­di­tet och in­om gy­ne­ko­lo­gi. Verksamheten be­drivs på Läkarhuset Odenplan och på Danderyds sjuk­hus.

Hamiltons team be­stod av ad­vo­ka­ter­na Thomas Myrdal (an­sva­rig de­lä­ga­re) och Lisa Ericsson och jur. kand. Gustav Thorslund.