Bank och finans Uppdrag

Hamilton har biträtt investmentbolaget Transferator AB

Hamilton har bi­trätt in­vest­ment­bo­la­get Transferator AB (publ), no­te­rat på Aktietorget, vid för­vär­vet av Aktiebolaget Abegentor (ABG) som via fy­ra dot­ter­bo­lag be­dri­ver verk­sam­het in­om ut­hyr­ning av ci­ster­ner av­sed­da för för­va­ring av pe­tro­le­um­pro­duk­ter, för­sälj­ning av ci­ster­ner och tan­kar med till­be­hör samt till­hö­ran­de verk­stads­rö­rel­se.

Hamiltons team be­stod av Martin Prager, Fredrik Gillgren, Ulrika von Sivers och Sophie Westermark.