Hamilton Uppdrag

Hamilton biträdde Sköns Bostäder i samband med överlåtelsen av fastigheter i Sundsvall till Gimmel Fastigheter

Hamilton har bi­trätt Sköns Bostäder AB i sam­band med över­lå­tel­sen av fas­tig­he­ter­na Härsta 9:3 och Västland 26:39 med cir­ka 450 lä­gen­he­ter i Sundsvall. Överlåtelsen sked­de ge­nom en bo­lags­af­fär med ett un­der­lig­gan­de fas­tig­hets­vär­de om 270 mil­jo­ner kr.

Hamiltons team har i förs­ta hand ut­gjorts av Michael Levin (an­sva­rig de­lä­ga­re), Maria Rosén (de­lä­ga­re) och bi­trä­dan­de ju­ris­ter­na Lisa Ericsson och Gustav Thorslund.