Hamilton Nyhet

Fredrika Skoog om professionellt styrelsearbete och sociala medier

Intervju med Fredrika Skoog, de­lä­ga­re på Hamilton, om pro­fe­sio­nellt sty­rel­se­ar­be­te och so­ci­a­la me­di­er.

Läs mer här