Hamilton Nyhet

Hamilton biträder XCounter i samband med notering på First North

Hamilton bi­trä­der XCounter AB (publ) i sam­band med no­te­ring­en av bo­la­gets ak­ti­er på NASDAQ OMX First North. Aktierna i XCounter AB hand­las idag på AIM (London) och förs­ta han­dels­dag på NASDAQ OMX First North be­räk­nas bli den 7 de­cem­ber 2011.

Hamiltons team be­står av Mattias Detterfelt, Pontus Stenbeck och Ulrika von Sivers.