Hamilton Nyhet

Hamilton biträder Opcon vid nyemission

Opcon AB (publ) har ge­nom­fört en ny­e­mis­sion med fö­re­trä­des­rätt för be­fint­li­ga ak­tieä­ga­re. Nyemissionen över­teck­na­des och till­för Opcon cir­ka 130 mkr fö­re emis­sions­kost­na­der. Hamilton, med ett team hu­vud­sak­li­gen be­stå­en­de av Jan Gregorsson, Martin Prager och Pontus Stenbeck, var le­gal råd­gi­va­re åt Opcon i trans­ak­tio­nen.