Hamilton Nyhet

Fredrika Skoog i tidningen Personalaktuellt

Fredrika Skoog, de­lä­ga­re på Hamilton, ger vik­ti­ga råd för när svens­ka med­ar­be­ta­re skic­kas på ut­lands­tjänst­gö­ring och när ut­ländsk ar­bets­kraft kom­mer hit.

Läs mer här