Hamilton Nyhet

Stena Stål förvärvar AHAB Steel i Storfors

Stena Stål för­vär­var AHAB Steel och blir nu en kom­plett stål­gros­sist ge­nom ex­pan­sion in­om tunn- och band­plåt. Stålserviceföretaget AHAB Steel med ca 20 an­ställ­da har ka­pa­ci­tet att be­ar­be­ta ca 50 000 ton plåt per år. Martin Prager och Erik Danhard bi­träd­de äga­ren till AHAB Steel.