Hamilton Nyhet

Försäljning av Koneo AB

Hamilton har bi­trätt ak­tieä­gar­na i Koneo AB vid för­sälj­ning­en av Koneo AB och dess 18 dot­ter­bo­lag till Konica Minolta Business Solutions Sweden AB. Koneo-koncernen le­ve­re­rar hel­hets­lös­ning­ar in­om IT över he­la Sverige och ha­de år 2010 en om­sätt­ning på ca 1,1 mdr kr. Koneo kom­mer att va­ra ett själv­stän­digt va­ru­mär­ke med ett eget er­bju­dan­de och Koneo AB kom­mer att ver­ka som ett helägt dot­ter­bo­lag till Konica Minolta Business Solutions Sweden AB.

Hamiltons team led­des av de­lä­gar­na Thomas Nygren och Mattias Detterfelt, bi­träd­da främst av Camilla Antoft, Jennie Lööw och Linn Jonsson.