Medarbetare

Ola Lidström

Advokat | Delägare

Expertis:
Aktiemarknad och finansiella tillståndsfrågor

Ola har omfattande erfarenhet av transaktioner på kapitalmarknaden. Han biträder såväl emittenter och emissionsinstitut som andra marknadsaktörer i samband med noteringar, emissioner och andra erbjudanden av såväl aktier som andra finansiella instrument, samt offentliga uppköpserbjudanden. Ola biträder även i samband med incitamentsprogram, finansiella tillståndsfrågor samt etableringen av riskkapitalfonder.

Ola är rankad som en av de ledande juristerna inom Capital Markets i Sverige av Chambers Global, IFLR1000 och Legal 500.

"’He is solution-oriented and creates an excellent atmosphere for co-operation,’ impressed sources say.” (Chambers Global 2015)

”It was a relatively plain vanilla matter but with Ola Lidström working in the team the quality was on par with, or possibly better than some of the leading names in the market.” (IFLR1000 2015)

”… practice head Ola Lidström [is] ’easy to access, creative and keen to find solutions’.” (Legal 500 2014)

CV

Karriär

2015– Delägare, Hamilton
2008–2014 Delägare, Törngren Magnell
2005–2008 Chefsjurist, Alfred Berg och ABN Amro Bank
1995–2005 Biträdande jurist, Vinge

1994 Jur kand, Stockholms universitet
1991 Civilekonom, Linköpings universitet

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Sun, 25 Feb 2018 12:55:35 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor