Press

Hamiltons väg mot ett nytt varumärke

Hamilton har som förs­ta af­färsju­ri­dis­ka ad­vo­kat­fir­ma på den svens­ka mark­na­den bli­vit no­mi­ne­rad av Universum Global- världs­le­dan­de in­om Employer Branding- som Årets ny­kom­ling in­om Employer Branding. Här kan ni lä­sa om fir­mans va­ru­mär­kes­re­sa.