Nyheter

Arkiv

Hamilton is the exclusive partner for the prestigious Legal 500 GC Powerlist: Sweden.

The role of General Counsel has always carried unique responsibilities. Today, it also brings huge and growing expectations. Of course, General Counsels retain their position as legal experts, but in recent years General Counsels have moved beyond a strictly legal role, taking on a commercial mind-set and contributing at length to other risk management and business activities. With many businesses evolving at exceptional speed, the role of the General Counsel has therefore become increasingly complex, and General Counsels have had to accelerate the transformation of their own roles. 

These growing expectations mean that the General Counsel is the only senior executive expected to combine legal expertise with business acumen. Boards also require General Counsels to balance risk and opportunity in a way that would have been unthinkable just a few years ago. They now not only need to protect the company from threats, but also assist in creating value on the upside. In short, the role of the General Counsel has never been more important than it is today. 

At Hamilton, we work closely with some of the best General Counsels in Sweden. We treasure these relationships as they help us build a stronger practice tailored to meet the high expectations of our clients. Also, General Counsels guide us in accelerating the transformation of our own role as external legal counsel in a rapidly changing world.   

It is with great pleasure that Hamilton, in partnership with The Legal 500, will acknowledge the excellent work of General Counsels in Sweden.
Johannes Ericson, Managing Partner, Hamilton

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Sun, 25 Feb 2018 12:54:33 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor